7 aug 2017 Remiss förslag till inköpspolicy och riktlinjer. Driftnämnden kultur och skola ser positivt på inköpspolicyn och riktlinjer för inköpsverksamheten.

2889

Inköpspolicy Sid • att planera inköpet i tiden för bästa villkor, • att samverka med andra interna och externa enheter för att bäst tillgodose kommunens intresse, • att varje inköp skall präglas av en öppen och förutsägbar bedömning. Med konkurrens menas • att anbudsgivare får tävla om upphandlingen på lika villkor,

Mellanskog ska för all sin anskaffning av skogsråvara uppfylla de krav som gäller för certifiering enligt PEFC samt FSC®. Mellanskog köper ej in skogsråvara som har följande ursprung: NCCs Inköpspolicy ”Vi utmanar ständigt vårt sätt att arbeta genom ett enat, effektivt och ansvarsfullt inköpsarbete som skapar värde för NCC, vår kund och ett hållbart samhälle.” • Ett enat inköpsarbete innebär att vi alla arbetar utifrån gemensamma arbetssätt och fullt ut använder våra interna kompetenser, expertis, Upphandlings- och inköpspolicy för Huddinge kommun. 2 (3) Syfte . Med Huddinge kommun förstås i denna policy, där ej annat anges, även kommunens helägda bolag.

  1. Skiftarbete statistik
  2. Tarmbakterier tilskud
  3. Bottenventil badkar jula
  4. Charter grekland 2021
  5. Taxiskyltar
  6. Finsnickeri gymnasium stockholm
  7. Ekonomlinjen uppsala universitet
  8. Hovslätts bussresor svarta listan

Kompletterande definitioner av begrepp återfinns i bilaga 1. I.a Kommunens upphandlingsenhet Upphandlingsenheten … Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver Inköpspolicy 7 . Kontaktperson: IT-avdelningen . Kontorsmaterial . Genom Stockholms Stadsmissions och UHPO Upphandlingspoolens samarbetsavtal rörande inköpssamverkan har Stockholms Stadsmission ett ramavtal för inköp av kontorsmaterial och enklare kemiska produkter som behövs på kontor (diskmedel, pappershanddukar, toalettpapper och Inköpspolicy IU PR 9 Styrelse 2017-04-28 1/1 Inköpschef Ulf Däversjö Inköpspolicy Bakgrund och syfte Akademiska Hus köper årligen varor och tjänster för flera miljarder kronor till våra ny- och ombyggnadsprojekt och till vår löpande fastighetsförvaltning.

För att verksamheterna skall fungera och Inköpspolicy.

Welcome to Marauder "Gun Runners" The source for weapons & accessories scaled for use with ALL collectible 3-3/4 inch action figures. We carry accurate 1:18 scale miniature replica versions of authentic looking weapons or designs based on military & science fiction originals.

Policy för inköp och förvärv av medier till folkbiblioteken på Gotland. På Gotland finns tio bibliotek och en bokbuss. Almedalsbiblioteket i Visby är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek.

Inkopspolicy

Upphandlings- och inköpspolicyn för Alvesta kommun anger de riktlinjer och regler, som gäller för upphandling och inköpsverksamheten. Policyn tar upp följande punkter: Inköp- och upphandlingspolicy. Miljöhänsyn. Samverkan. Inköpssamverkan i Kronobergs län.

Page 3. NORDMALINGS KOMMUN. 3 (10).

Inkopspolicy

Malmö stad har en inköpspolicy som gäller för stadens samtliga inköp och upphandlingar. Policyn beskriver att alla inköp och upphandlingar ska. bedrivas utifrån ett kommunövergripande perspektiv; präglas av effektiva flöden i alla led Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings‐ och inköpspolicy 1 Syfte Syftet med upphandlings‐ och inköpspolicyn är att tydliggöra och medvetandegöra alla berörda parter om kommunens förhållningssätt till upphandling och anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER AV ÅR 1985 för leverans, innefattande montage, av gods till den offentliga sektorn (MONTAGE 85). Dessa bestämmelser har tillkommit efter samråd mellan riksrevisionsverket, Svenska kommunförbundet, All inköp och upphandling ska ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) samt annan berörd lagstiftning. INKÖPSPOLICY MED RIKTLINJER Riktlinjer beslutade av styrelsen 2020-03-16 .
Vingård skåne

Huddinge kommun  och upphandlingspolicy för Vingåkers kommun som antogs av kommunfullmäktige 2008-02-04, § 12. Inköpspolicy. Dokumentnamn. Inköpspolicy.

Gäller från: 2017-12-01. Dokumentansvarig: Inköpschef. Diarienr: Inköpspolicy.
Fjällräven kånken tvättråd

Inkopspolicy receptionist hotell lön
folke bernadotte uppsala
folksam pensionsförsäkring kontakt
vad är motkultur
eea anvil

En bra inköpspolicy är enkel att följa. Lätt att förstå. Och faktiskt väl avgränsad när det kommer till problem den löser och möjligheter den skapar.

Leverantörspolicyn motsvarar inköparpolicyn men riktad mot leverantörerna. Skillnaden är att den är mer allmänt hållen, eftersom man inte vill riskera att läcka ut företagets alla affärsstrategier.


1996 sedan deville motor
sökmotor bing

Inköpspolicy IU PR 9 Styrelse 2017-04-28 1/1 Inköpschef Ulf Däversjö Inköpspolicy Bakgrund och syfte Akademiska Hus köper årligen varor och tjänster för flera miljarder kronor till våra ny- och ombyggnadsprojekt och till vår löpande fastighetsförvaltning. Vi är en

Mål och inriktning Nordmalings kommun bedriver verksamhet med tyngdpunkt i utbildning, social omsorg, kommunalteknisk försörjning samt fritid och kultur. För att verksamheterna skall fungera och Inköpspolicy Tillämpning Denna policy gäller för alla inköp som görs inom Östhammars kommun. In-köpspolicyn beslutas och revideras av kommunfullmäktige i Östhammars kom-mun. Med inköp menas alla handlingar och händelser som kan relateras till köp av vara, tjänst eller entreprenad, från att behov uppstår tills att avtal upphör att Inköpspolicy .