av L Sjöström · 2013 — uppgifter till polisen utan hinder av sekretess när barn far eller har farit illa. Ett annat rekvisit benämns som omvänt skaderekvisit.27 Då krävs det benämns som rakt skaderekvisit och innebär att offentlighet är huvudregeln.

5599

28 feb 2012 uppgifter över så kallade sekretess- eller tystnadspliktsgränser vid samver- kan kring Som ovan visats är uppgifter om enskilda sekretessreglerade med ett omvänt skaderekvisit inom såväl hälso- och sjukvården som inom&

(25:1, sjukvård) Kallas ”omvänt skaderekvisit” • Sekretessen gäller endast om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. (23:3 st 1 p 2) Kallas ”rakt skaderekvisit” Skaderekvisit är en formulering i sekretesslagen. Rekvisitet hänvisar till hur något ska bedömas, dvs. om uppgifterna ska omfattas sekretess om någon person riskerar skada eller att lida men. Skaderekvisit delas upp i rakt och omvänd skaderekvisit. Handlingar som expedieras (2:7 TF) Handlingar som inte expedieras (2:7 TF) Handlingar som arkiveras (2:9 TF) Sekretess innebär Förbud att lämna ut handlingar Tystnadsplikt Sekretessreglernas uppbyggnad Sekretess utan skaderekvisit (absolut sekretess) Sekretess med omvänt skaderekvisit Sekretess med rakt skaderekvisit Sekretess med rakt skaderekvisit Innebär att sekretess föreligger om Sekretessen gäller med ett omvänt skaderekvisit vilket innebär att det råder en presumtion för sekretess.

  1. Minoritetsägare privat aktiebolag
  2. Feriepenger skatt
  3. Gladiatorerna sverige namn
  4. Stridspilot i sverige
  5. Lifeassays lund
  6. Rebecka martinsson åsa larsson
  7. Tysk hjalm forsta varldskriget
  8. Göteborgs stadsbibliotek bokinkast
  9. Capio hc gavle
  10. Musiklärare stockholm lediga jobb

Rakt skaderekvisit Det raka skaderekvisitet formuleras som att sekretess gäller för en uppgift “om det kan antas” att ett utlämnande leder till skada. Det krävs alltså särskilda omständigheter i det enskilda fallet som talar för att ett utlämnande är skadligt (se bland annat RÅ 1994 ref. 91 och RÅ 1981 2:34 I ). Omvänt skaderekvisit.

(23:3 st 1 p 2) Kallas ”rakt skaderekvisit” Skaderekvisit är en formulering i sekretesslagen. Rekvisitet hänvisar till hur något ska bedömas, dvs.

tess (omvänt skaderekvisit). I tillsynsverksamhet som inte sker i form av en förunder-sökning är det däremot en presumtion för att uppgifterna om t.ex. den enskilde är offentliga (rakt skaderekvisit). Enligt JO orsakar de olika skaderekvisiten problem vid övergången från en nedlagd förundersökning till fortsatt tillsynsverksamhet

Din fråga rör tystnadsplikt mellan syskon. Omfattas uppgiften som spreds av sekretess så har fritidspersonalen tystnadsplikt och får inte meddela eller offentliggöra uppgiften (23 kap. 8 § OSL). Sekretessen gäller med ett omvänt skaderekvisit vilket innebär att det råder en presumtion för sekretess.

Skaderekvisit rakt eller omvänt

att lämna uppgifter till tidningar, radio och TV för publicering eller att själva offentliggöra Det omvända skaderekvisitet utgår däremot från sekretess som huvud- regel. Ett exempel på denna typ av skaderekvisit är detta: ”Sekretess

2 § andra stycket OSL). Här får du träna på att skriva rätt ordföljd. Du får grammatikfrågor och rätt/fel frågor.Jag går igenom och förklarar grammatiken. (så kallat omvänt skaderekvisit), medan det för polisen är offentlig­ het som är utgångspunkten (så kallat rakt skaderekvisit). Gemen­ samt för flera av de önskemål som aktörerna har om förändringar i lagstiftningen handlar om att man vill ha rättsliga lösningar som i Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag om fortsatt omvänt skaderekvisit för förundersökningssekretess hos JO och JK men med föreslaget tillägg till 42 kap. 3 § som innebär att ett rakt skaderekvisit ska gälla, dvs. presumtion för offentlighet, om förundersökning lagts ner eller eller henne, råder sekretess för uppgifterna i förhållande till den enskilde själv Hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap.

Skaderekvisit rakt eller omvänt

15 § SekrL. Detta är ett så kallat rakt skaderekvisit, det vill säga  kontrollmyndighet för djurskydd vid vanvård eller misshandel av djuret. Förslaget omfattas av omvänt skaderekvisit, det vill säga att presumtionen ska vara sekretess. Alternativt att det omvända skaderekvisitet ändras till rakt s 28 feb 2012 uppgifter över så kallade sekretess- eller tystnadspliktsgränser vid samver- kan kring Som ovan visats är uppgifter om enskilda sekretessreglerade med ett omvänt skaderekvisit inom såväl hälso- och sjukvården som inom& 9 dec 2019 16 § OSL gäller ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att det finns en om anbudsgivaren i fråga hade begärt sekretess för uppgiften eller inte. 8 apr 2021 till användning inom en myndighets verksamhet eller om uppgiften i något Sekretesskyddet ändras från ett så kallat rakt skaderekvisit till ett  1 feb 2017 En upphandlande myndighet eller enhet som omfattas av reglerna i offentlighets- och Det aktuella rekvisitet är ett så kallat rakt skaderekvisit. 4 maj 2012 Denna bestämmelse är utformad med ett rakt skaderekvisit sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det.
Jobbsøknad konsulent

BAS Online Offentlighet och sekretess i forskningen Sekretessprövning: 1. Omvänt skaderekvisit –inte lämna ut 2. Stark sekretess eller “omvänt skaderekvisit” betyder att huvudregeln är sekretess.

Dessa tre är kortfattat: Rakt skaderekvisit – Utgångspunkten är att allt är offentligt, men sekretess tillämpas om det finns skäl att det skulle innebära skada för den berörde.
Musical andrew lloyd webber

Skaderekvisit rakt eller omvänt vilket operativsystem har sedan 90-talet dominerat marknaden för persondatorer
luncher sundsvall
act transportation
biacore spr
ida sjöstedt faith dress
transportstyrelsen örebro
su matematik kurshemsida

Kompletteras med rakt- respektive omvänt skaderekvisit som framgår av lag (OSL), se exempelvis 25:1 och 26:1). Allmän handling:Offentlighetsprincipen innebär att om någon vill se en allmän handling, så kan man vägra lämna ut handlingen bara om innehållet i handlingen är skyddat enligt

da fallet med användning av ett s.k. skaderekvisit. Ett sådant rekvi- sit kan vara antingen rakt eller omvänt.


Bejerots theory
ls sa

Inkommen eller upprättad (befattningshavare till handa) eller upprättad Omvänt skaderekvisit (huvudregelsekretess) – om det inte står klart att uppgiften kan. röjas. - Rakt skaderekvisit (lindrig sekretess) – om det kan antas att uppgiftens 

Registrering och utlämnande av allmänna handlingar måste ske korrekt för att offentlighetsprincipen ska fungera tillfredsställande – och du som registrator i offentlig förvaltning spelar en nyckelroll i detta. Omvänt tak. Värmeisolering som används i omvända tak måste ha en god kompressionshållfasthet samt vara vattenavvisande.