Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare 

7540

Områdesbehörigheter Områdesbehörighet Kurser för särskild behörighet Yrkesexamina A1 Humaniora/Juridik/Teologi – Historia 1b eller 1a1 + 1a2 – Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 – Juristexamen A2 Humaniora/Juridik/Teologi – Moderna språk – aktuellt språk 3 A3 Arkitektur/Naturresurser – Matematik 3b eller 3c

Visa tillfällen för Vårtermin 2022. Vårtermin 2022. För dig som läser program till Envariabelkalkyl till Vårtermin 2022 (deltid 50%) Kurser i områdesbehörigheterna som får ersättas med program med vissa kurser i gymnasieskolan. Gäller för den som genomgått utbildning enligt de ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 och enligt de ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012. Kurser Program För tillträde till kursen krävs Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9 med ett eller flera undantag) eller motsvarande. Urval. Platsgaranti Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs.

  1. Socialpolitik i norden en introduktion
  2. Hur får man uppdraget med helgas sommarhus
  3. Business digital
  4. Hur går det för greta

10. Utbildningsområde och huvudområde Kursen tillhör utbildningsområdet Naturvetenskap och ingår i huvudområdet Matematik. 11. Begränsningar i examen 9. Förkunskapskrav Områdesbehörighet 3: Matematik C, Samhällskunskap A. (Naturkunskap B krävs ej.) 10. Utbildningsområde och huvudområde Kandidatprogram i matematik 180 hp Behörighet: Fysik 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A9) alternativt Fysik B, Matematik E (områdesbehörighet 9) Urval: Betyg (67 %) – Högskoleprov (33 % Arkitektutbildning, 300 hp - 5 år Områdesbehörighet 3. Brandingenjörsutbildning, 210 hp - 3,5 år Områdesbehörighet 9 Behörighetskurser: Matematik E, Fysik B, Kemi A Områdesbehörighet : Kurser : Områdesbehörighet 16: Matematik B Samhällskunskap A. Naturkunskap BObs!

Urval. Antal högskolepoäng.

Närliggande områdesbehörighet 9: Fysik B, Kemi A, Matematik E, Samhällskunskap A. För gymnasieexamen enligt (GY11/Vux12) områdesbehörighet A9: 

Vårtermin 2022. För dig som läser program till Envariabelkalkyl till Vårtermin 2022 (deltid 50%) Öppna/stäng mobilmenyn Hem. Utbildning Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9) Beslut och riktlinjer TEKNAT 2008/375 Riktlinjer för tillgodoräknande inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen har utgått. Motsvarande information finns i … 8 Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörigheter 9 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:22) om grundläggande behörighet samt urval Denna utgivning av HSVFS omfattar material som t.o.m.

Områdesbehörighet 9

Närliggande områdesbehörighet 9: Fysik B, Kemi A, Matematik E, Samhällskunskap A. För gymnasieexamen enligt (GY11/Vux12) områdesbehörighet A9: 

Utbildningssidan är en av Nordens största sidor där du kan hitta och jämföra skolor samt tusentals olika utbildningar & kurser. Områdesbehörighet 6c (A6c) Engelska B (En 6), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2) Områdesbehörighet 7 (A7) Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Fysik A (Fy 1b1 eller 1a) Områdesbehörighet 8 (A8) Fysik B (Fy 2), Kemi A (Ke 1), Matematik D (Ma 3c) Områdesbehörighet 9 (A9) Fysik B (Fy 2), Kemi A (Ke 1), Matematik E (Ma 4) Områdesbehörighet 9 Kursplaner 2000/2001 Kursplaner 1994 Meritpoäng Biologi A Biologi A 0,5 Biologi breddning Biologi B 0,25 CAD-teknik A CAD/CAM-teknik 0,25 Datorkommunikation Datorkommunikation 0,5 Fordonsvård och service Fordonsteknik - grundkurs 0,5 Fysik breddning Teknologi C 0,25 Områdesbehörighet A8 krävs för utbildning som leder till Högskoleingenjörsexamen eller Ortopedingenjörsexamen Områdesbehörighet A8 - Utbildningssidan Hitta din utbildning eller kurs på Utbildningssidan.se. Utbildningssidan är en av Nordens största sidor där du kan hitta och jämföra skolor samt tusentals olika utbildningar & kurser.

Områdesbehörighet 9

Motsvarande information finns i detta dokument. områdesbehörighet 9) – Sjukhusfysikerexamen A12 Yrkesexamina: – Agronomexamen (även områdesbehörighet 3) – Hortonomexamen – Jägmästarexamen – Landskapsarkitekt (även områdesbehörighet 3) – Receptarieexamen Yrkesexamina: – Biomedicinsk analytikerexamen A13 Yrkesexamina: – Apotekarexamen – Läkarexamen – Optikerexamen Närliggande områdesbehörighet 9: Fysik B, Kemi A, Matematik E, Samhällskunskap A. För gymnasieexamen enligt (GY11/Vux12) områdesbehörighet A9: Matematik 4, fysik 2, Kemi 1, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2. Jag tänker ansöka matematikprogrammet på Göteborgs unversitet. Man måste ha grundläggande behörighet och Matematik E eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9, undantag ges för Fysik B/2, Kemi A/1).
Stark dryck webbkryss

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A9  Se bilaga.

Till detta kommer olika behörighetskrav för att undervisa i olika ämnen. Närliggande områdesbehörighet 9: Fysik B, Kemi A, Matematik E. Engelska B Samtliga med lägst betyg G. Meritkurser Information om meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk samt hur dina meriter värderas finner du Närliggande områdesbehörighet 9: Fysik B, Kemi A, Matematik E. Engelska B Samtliga med lägst betyg G. Meritkurser Information om meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk samt hur dina meriter värderas finner du Områdesbehörighet A6a Undervisning Förskollärare Grundlärare med inr. fritidshem Naturkunskap 1b* Samhällskunskap 1b* Områdesbehörighet A6b Undervisning Grundlärare med inr. förskoleklass, åk 1-3 och åk 4-6 Matematik 2 (a, b el.
Need job asap

Områdesbehörighet 9 soffbord ike
vastfastigheter
befolkningen europa
westis jeans skövde
modellink se
skriva ut pa biblioteket

information om områdesbehörighet 9. Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A9 

Landstingsstyrelse har beslutat att till kommunerna i länet överföra huvudmannaskapet för habilitering och rehabilitering av fysiskt funktionshindrade   29 apr 2020 I detta avsnitt sammanfattar jag "Samband och förändring" d.v.s. procent och funktioner (koordinatsystem, funktioner och linjära funktioner). Visa att cos2x(sin2xcos2x+1)=1 för alla x där uttrycken är definierade. Visa att √ 2cos(x+π4)=cosx−sinx.


Spara bästa räntan
millcon

8 9 Områdesbehörighet A13 UHRFS 2013:2 Behörighetskurser Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskole-förordningen (1993:100) Områdesbehörighet A14 Behörighetskurser Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c Naturkunskap 2 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap

Nyttiga länkar: ​. Studera.nu - jämför  Områdesbehörighet 9. Särskild behörighet motsvarande: Matematik E, Fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Nedan hittar du SLU:s områdesbehörigheter för de två senaste gymnasiesystemen, GY2000 - 2011 och Områdesbehörighet A9 och 9  Behörighetskrav.