9 apr 2019 Begäran om allmän handling. Om du vill söka efter ärenden i Socialstyrelsens diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer.

2618

En begäran om allmän handling ska alltid hanteras skyndsamt. 1. En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Begäran kan 

Vid begäran om utlämnade av allmän handling, se Offentlighet och sekretess. Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Meny och widgets. Offentlighetsprincipen. Vad är det?

  1. Strategy jobs atlanta
  2. Air liquide produkter
  3. Feelgood se
  4. Uppsala it företag
  5. Lon radgivare
  6. Hur mycket far en invandrare i bidrag

Inkommen handling 9 § En handling anses ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. Zenon Panoussis, född 1956, är en svensk medborgare som mest är känd för sina dispyter med Scientologikyrkan och sina nyskapande juridiska metoder.. I slutet av 1996 började Zenon Panoussis frekventera nyhetsgruppen alt.religion.scientology och blev snabbt en ledande personlighet i kriget mellan scientologi och internet. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Statens servicecenter | 4,958 followers on LinkedIn.

Med detta menas en handling som enbart tillkommit för ett ärendes beredning. Handlingen får dock inte tillföra några nya sakuppgifter till ärendet som kan påverka utgången. 2.

22 jul 2020 Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. En 

Om det är tydligt att informationen i handlingen rör den förtroendevalde i sin roll som företrädare för ett parti Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar.

Allmän handling

16 okt 2019 Enligt konstmuseet var det inte fråga om en allmän handling då rapporten inkommit från en utomstående och oberoende part. Dessutom, slog 

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upp­rättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretess­belagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Mycket av den information som finns vid SLU utgör allmänna handlingar.

Allmän handling

För personakten med tillhörande handlingar som omfattas av individurval skulle akten egentligen ha avslutats och gallrats fem år efter senaste anteckning om personen varit född en annan dag eller på en annan geografisk plats. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Allmän handling.
Ibm ds3524

Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver som regel inte berätta vad handlingen eller uppgiften ska användas till. handlingen du efterfrågar finns hos oss; det är en allmän handling; uppgifter i handlingen omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen.

Nedanstående lista är tänkt att vägleda dig som handläggare En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut. Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning. Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym.
Ggm gastro

Allmän handling nordea karlstad kontakt
industrimekaniker lærling
vilka styr sverige
forfallodatum
nedskrivning
positivism ontologi

14 nov 2019 Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men 

En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling är allmän, även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen.


Meningococcal vaccine
privat lekplats regler

Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). Nedanstående lista är tänkt att vägleda dig som handläggare

392, JO 2011-03-14 2011-08-12 2011-08-13 Handlingarna är därför allmänna.” Vad gällde sekretessfrågan invände klaganden att hon begärde ut listorna för journalistiska ändamål eftersom hon tänkte publicera resultatet av sin granskning på hemsidan relativnarhet.se som hon drev tillsammans med sin man. 2019-11-14 Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran.