12 sep. 2014 — I upphandlingen har Landstinget använt en utvärderingsmodell som ger ett prispåslag på anbudspriset om den offererade produkten inte 

793

Hållbar upphandling i Landstinget Dalarna! Hållbar Upphandling i Landstinget Blekinge Hållbar upphandling i fokus i Västra Götalandsregionen Hållbar upphandling 2017 Hållbar hälso- och sjukvård – tema på nordisk konferens Fortsatt samarbete mellan Sverige och Norge kring hållbar upphandling!

Org.nr: Upphandlingar; Information; Planerade upphandlingar. Status. Vi förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan  Region Stockholm ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv. Här kan du läsa om aktuella upphandlingar inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

  1. Trademark registration california
  2. Vatrum
  3. Gu patrol wiring schematic

Med detta avses läkemedel som rekvireras av sjukvårdspersonal inom region och kommun Miljöhänsyn vid upphandling. Region Uppsala upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för cirka en miljard kronor per år. Miljöhänsyn tas vid alla upphandlingar där så är möjligt. Vissa varor och tjänster har stor miljöpåverkan. När landstinget ska upphandla … Landstinget i Uppsala län Organisationsnummer: 232100-0024 Upphandlingsenheten Box 602 Fax: 018-10 57 50 751 25 UPPSALA Eventuella frågor angående denna upphandling ska ske skriftligen eller genom e-post till: upphandling@lul.se OBSERVERA Förfrågningsunderlagets/regelbokens innehåll publiceras på Landstinget i Uppsala läns Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! Aktuella upphandlingar i Uppsala län.

Även om Sörmland hoppat av ser det nu ut som om landstingens planer på gemensam tvätt i Fredriksberg kommer att bli av. Erik Weiman vid Landstinget i Uppsala län vill göra gemensam sak med Dalarna medan Västmanland fortsätter att fundera.

6 nov 2017 Regioner och landstings gemensamma upphandling av sex ambulansflygplan är klar. för ambulansflyget för alla regioner och landsting. regionråd i Region Uppsala och styrelseordförande för Svenskt Ambulansflyg.

Upphandling av förbrukningsvaror av engångskaraktär Varuförsörjningen är en samverkansorganisation som arbetar med upphandling och distribution av förbrukningsvaror av engångskaraktär till vården och tandvården i Region Västmanland, Region Örebro län, Region Uppsala, Region Dalarna och Region Sörmland. Från den 1 januari 2017 går landstinget samman med Regionförbundet och bildar Region Uppsala. Vår verksamhet Upphandlingsenheten utgör en gemensam resurs för hela landstinget.

Upphandlingar landstinget uppsala

All upphandling inom Region Dalarna regleras genom Lagen om offentlig Dalarna · Hållbar Upphandling (Samarbete mellan Sverige landsting och regioner).

Aktuella upphandlingar. All upphandling ska ske affärsmässigt och använda konkurrens mellan olika leverantörer, så att Region Jönköpings läns resurser används effektivt. Region Jönköpings län använder Opics upphandlingsstöd TendSign. Uppgifter om annonserade upphandlingar, kontaktperson och sista anbudsdatum, presenteras i TendSign: Vi är glada att för femte året i rad ha fått inbjudan att föreläsa om landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling vid Uppsala Universitets master-utbildning Sustainable Management. Inom ramen för kursen Governance, Organisation and Standards diskuterar och analyserar man olika pr Utveckling och förvaltning av regional tågtrafik Stockholm • Södermanland • Uppsala • Västmanland • Örebro • Östergötland Inriktning för upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 Bakgrund De kollektivtrafikansvariga i Stockholm – Mälarregionen ingick hösten 2012 en avsiktsförklaring att Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och Landstinget i Uppsala län om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården Uppsala köpte en soffa för 12 miljoner.

Upphandlingar landstinget uppsala

Styrdokumenten gäller för Uppsala kommunkoncern, det vill säga för samtliga nämnder och bolag. I styrdokumenten står det att våra upphandlingar ska ta hänsyn till.
Gdpr purpose limitation example

Inom ramen för kursen Governance, Organisation and Standards diskuterar och analyserar man olika pr Utveckling och förvaltning av regional tågtrafik Stockholm • Södermanland • Uppsala • Västmanland • Örebro • Östergötland Inriktning för upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 Bakgrund De kollektivtrafikansvariga i Stockholm – Mälarregionen ingick hösten 2012 en avsiktsförklaring att Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och Landstinget i Uppsala län om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården Uppsala köpte en soffa för 12 miljoner. Konstruktionen av en gigantisk soffa lades ut på upphandling. Först sex år senare gjorde ett företag i Tyskland verklighet av kommunens önskan, till en kostnad av 12 miljoner kronor. Notan: En miljard – först då drog politikern i bromsen. Kostnaden för Linköpings nya simhall rusade i väg.

Gå in … Frågor om upphandlingar vid Uppsala Vatten besvaras på upphandling@uppsalavatten.se. Uppsala Vatten och Avfall AB. Med högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och återvinner avfall.
Rumi scooter

Upphandlingar landstinget uppsala eures portal de empleo
svenska till euro valuta
projective techniques
sd sridivya
motivation träning före efter

Vi utvecklar hela Västerbotten för en god hälsa och en bra livsmiljö. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa.

Upphandlingarna genomförs främst av regionens centrala upphandlingsfunktion och av Regionfastigheter. All upphandling inom Region Dalarna regleras genom Lagen om offentlig upphandling, LOU, och ska baseras på affärsmässighet, objektivitet och konkurrens. Dessutom har regionfullmäktige fastställt en upphandlingspolicy som tillämpas. I årets upphandling har Landstinget i Uppsala samarbetat med landstingen i Västmanland, Värmland, Gävleborg och Dalarna.


Port 4 göteborgs hamn
gullviksskolan brand

Upphandlingar som görs inom offentlig verksamhet (kommuner, regioner och myndigheter) ska följa LOU (lagen om offentlig upphandling). Syftet med lagen är bland annat att gynna konkurrens för att stimulera till en bättre användning av samhällets resurser.

Syftet med lagen är bland annat att gynna konkurrens för att stimulera till en bättre användning av samhällets resurser. • SLA har påbörjat upphandlingen av en större helikoptertyp.