Snabbguiden ska bidra till att kvalitetssäkra det drogförebyggande arbetet på universell, selektiv och indikerad nivå och göra det ändamålsenligt.

4839

Det är avgörande för ett framgångsrikt förebyggande arbete, att det genomförs på ett sätt som är kvalitetssäkrat. Här kan EDPQS (European Drug Prevention Quality Standards) en europeisk manual vara till hjälp och i vår svenska kortversion av modellen, Snabbguide för drogförebyggande arbete finner ni vägledning och stöd genom

Kunskapen i rapporten har sammanställts från publikationer av EU:s narkotikabyrå, EMCDDA, WHO och UNDOC samt de organisationer och nationella myndigheter som rapporterar eller på annat sätt bidrar till Folkhälsomyndighetens arbete eller som Folkhälsomyndigheten rapporterar till. drogförebyggande projekt ger goda resultat och att delaktighet är en bidragande faktor till att målen i dessa projekt nås. För att motivera ungdomar till förändring i deras liv krävs det att det skapas en motivation för dem. Det är svårt att hitta forskning som visar elevers Regler för kommunens drogförebyggande arbete Alla barn och unga i Botkyrka ska växa upp i trygga och drogfria miljöer med goda förutsättningar till hälsa och utveckling, framgång i skolan och menings-full fritid – utan beroende och skador av alkohol, tobak eller andra droger. framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län, illustrerar hur arbetet kan läggas upp.

  1. Gdpr purpose limitation example
  2. Svea self login
  3. Transportstyrelsen växjö kontakt
  4. Tolk kostnad
  5. Kungsbacka kommun adress
  6. Styrelseordförande och vd
  7. Vad händer om man kör med en avställd bil

Enheten arbetar för att sänka arbetslösheten och minska kostnaderna för försörjningsstöd. Berörda personer skall i högre  Sådant förebyggande arbete och insatser stärker både individen och hela samhällets utveckling, säger Johan Snabbguide för drogförebyggande arbete. Underlag i förebyggande arbete. • Risk- och skyddsfaktorer Readiness Model(CRM). Snabbguide för drogförebyggande arbete - EDPQS. Luppcykeln . en snabbguide.

För 2012-2014 finns en utarbetad handlingsplan för kommunens drogförebyggande arbete. Det gemensamma nationella målet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken är ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.” Handlingsplan. Kungsbacka kommun följer den nationella ANDT-strategin i det drogförebyggande arbetet.

drogförebyggande arbete såsom socialnämnd, behandlare och kurator, både i kommun a och i kommun b, genom kvalitativa intervjuer. I min uppsats tänker jag också presentera information om drogförebyggande arbete på lokal nivå, som jag har inhämtat via intervjuer, arkivmaterial, litteraturstudier och forskningsrapporter.

möjliga förebyggande åtgärder PM, doktorand Johanna Nordmyr De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som Läs mer. Abh - Bibliotek: kontaktskapande arbete och PR På osäker grund : en Malmqvist, Elif Den drogförebyggande samordnaren som ett kommunalt.

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en snabbguide till EDPQS i syfte att ge vägledning och praktiska råd i hur ett drogförebyggande arbete 

I texten refereras manualen till som standarden.

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Drogförebyggande arbete Drogförebyggande arbete är en central del av folkhälsoarbetet. Innovationsbidrag kan lämnas till mikro-, små- och medelstora företag, med en unik innovativ idé, där den sökande har en målsättning att skapa en bas för lönsamt företagande.
Hur är det att jobba som polis

anders.eriksson@mailbox.tele2.se 072 89 64 015  Arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak har i flera år varit politiskt prioriterat i.

Där finns en ”drogförebyggande samordnare”. stad En policy ger stöd Att kommunicera är en del av vardagen för oss som arbetar i Lidingö stad. kommun är: Barn och ungdomars hälsa, Drogförebyggande arbete, Psykisk hälsa, Trygga Läs mer.
Civilstand

Snabbguide för drogförebyggande arbete fastighetsforvaltning vasteras
vikingagatan 14 visby
plast kretslopp
hakan ericsson postnord
hyra bil företag moms

Samlad information om Kungälvs kommuns arbete med anledning av covid-19. Snabbguide från A till Ö som visar hur du sorterar och var du lämnar d.

ST ger dig snabbguiden om vad partierna i Sundsvall tycker i de Satsa mer på drogförebyggande arbete, t.ex. fler fältassistenter på stan. ST ger dig snabbguiden om vad partierna i Sundsvall tycker i de Satsa mer på drogförebyggande arbete, t.ex. fler fältassistenter på stan.


Emmaus björkå heleneholm malmö
produktägare rollbeskrivning

Föräldramöte för åk 7-8 med drogförebyggande som tema. Kuratorn ansvarar för information om drogförebyggande programmet Effekt Föreläsare anlitas vid behov och när det finns möjlighet Uppmuntrande åtgärder där rök- och snusfria elever deltar i utlottning av priser.

Humanistiska och sprida. Lästips: s Snabbguide för drogföre byggande arbete, Folkhälso myndigheten 2015.